Jugadores

Licencia Nombre Comunidad Club
XXXXXSWZ01234 ARMBRUESTER, NATALIE Suiza
XXXXXSWI242-P PURSHOUSE, BENJAMIN Suiza
XXXXXSWI241-P JEANRENAUD, ALAIN Suiza
XXXXXSWI002-P PURSHOUSE, BENJAMIN Suiza
XXXXXSWI001-P JEANRENAUD, ALAIN Suiza
XXXXXSLO91 DOVIASOVA, EMA Eslovaquia
XXXXXSLO56789 HRBIKOVA, LUCIA Eslovaquia
XXXXXRUS00034 BORODIN, ALEXANDER Rusia
XXXXXPOR99999 MATA, GONÇALO Portugal
XXXXXPOR56901 CRUZ SILVA, PEDRO Portugal
XXXXXPOR55667 NETO-BRADLEY, MARLON Portugal
XXXXXPOR45678 RODRIGUES, DANIEL Portugal
XXXXXPOR34567 LOPES, LUCA Portugal
XXXXXPOR32437 BARROSO SÁ, SOFIA Portugal
XXXXXPOR31899 ABREU, AMELIE Portugal
XXXXXPOR28894 CAPELO, FILIPA Portugal
XXXXXPOR28566 MEDEIROS, LEONOR Portugal
XXXXXPOR249-P CARLOTA, JOÃO Portugal
XXXXXPOR248-P CRUZ, TIAGO Portugal
XXXXXPOR247-P RAMOS, JOÃO Portugal

Buscar jugador